APARTAMENTY
x
NAZWA PIĘTRO POWIERZCHNIA BALKON ILOŚĆ POKOI CENA STATUS PDF ZOBACZ
I Etap
Apartament A.01 Parter 51.34 Balkon 8.64 2 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament A.02 Parter 59.08 Balkon 9.22 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament A.03 Parter 59.50 Balkon 11.25 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament A.04 Parter 31.81 Balkon 0.00 1 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament A.05 Parter 37.77 Balkon 12.00 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament A.06 Parter 40.47 Balkon 6.97 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.07 Parter 37.68 Balkon 8.47 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.11 1 Piętro 63.61 Balkon 7.96 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament A.12 1 Piętro 59.08 Balkon 8.55 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.13 1 Piętro 59.50 Balkon 10.57 4 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament A.14 1 Piętro 43.31 Balkon 9.60 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament A.15 1 Piętro 74.01 Balkon 11.32 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.16 1 Piętro 40.48 Balkon 6.30 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.17 1 Piętro 46.88 Balkon 8.47 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.21 2 Piętro 63.61 Balkon 7.93 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.22 2 Piętro 59.08 Balkon 8.55 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.23 2 Piętro 59.50 Balkon 10.57 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.24 2 Piętro 57,58 Balkon 9.60 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament A.25 2 Piętro 59.72 Balkon 11.32 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.26 2 Piętro 40.48 Balkon 6.30 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.27 2 Piętro 46.88 Balkon 8.47 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.31 3 Piętro 63.61 Balkon 7.96 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.32 3 Piętro 59.08 Balkon 8.55 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.33 3 Piętro 59.50 Balkon 10.57 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.34 3 Piętro 43.31 Balkon 9.60 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament A.35 3 Piętro 74.01 Balkon 11.32 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.36 3 Piętro 40.48 Balkon 6.30 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.37 3 Piętro 46.88 Balkon 8.47 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament A.41 4 Piętro 91.50 Balkon 31.71 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.42 4 Piętro 78.65 Balkon 53.85 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.43 4 Piętro 99.15 Balkon 46.91 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament A.44 4 Piętro 73.35 Balkon 36.31 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
II Etap
Apartament B.01 Parter 38.30 Balkon 8.32 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.02 Parter 45.22 Balkon 8.56 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.03 Parter 54.82 Balkon 11.32 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.04 Parter 46.20 Balkon 8.41 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament B.05 Parter 54.58 Balkon 8.14 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament B.06 Parter 30.23 Balkon 6.59 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament B.07 Parter 29.21 Balkon 8.26 1 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament B.11 1 Piętro 38.30 Balkon 7.65 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.12 1 Piętro 45.22 Balkon 7.89 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.13 1 Piętro 54.82 Balkon 11.32 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.14 1 Piętro 46.20 Balkon 8.40 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament B.15 1 Piętro 54.58 Balkon 7.00 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament B.16 1 Piętro 30.23 Balkon 6.30 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.17 1 Piętro 51.83 Balkon 8.17 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.21 2 Piętro 38.30 Balkon 7.65 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.22 2 Piętro 45.22 Balkon 7.89 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.23 2 Piętro 54.82 Balkon 11.32 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament B.24 2 Piętro 46.20 Balkon 8.40 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.25 2 Piętro 54.58 Balkon 7.00 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament B.26 2 Piętro 30.23 Balkon 6.30 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.27 2 Piętro 51.83 Balkon 8.17 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.31 3 Piętro 38.30 Balkon 7.65 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.32 3 Piętro 45.22 Balkon 7.89 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.33 3 Piętro 54.82 Balkon 11.32 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.34 3 Piętro 46.20 Balkon 8.40 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.35 3 Piętro 54.58 Balkon 7.00 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament B.36 3 Piętro 30.23 Balkon 6.30 2 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.37 3 Piętro 51.83 Balkon 8.17 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.41 4 Piętro 93.57 Balkon 40.59 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.42 4 Piętro 54.83 Balkon 11.32 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.43 4 Piętro 66.73 Balkon 21.20 3 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ
Apartament B.44 4 Piętro 80.11 Balkon 8.10 4 ZAPYTAJ Sprzedane
ZOBACZ