APARTAMENTY – lista OGRODY SOHO
x
NAZWA PIĘTRO POWIERZCHNIA BALKON ILOŚĆ POKOI CENA STATUS PDF ZOBACZ
BUDYNEK G
Apartament 01 Parter 48,72 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 02 Parter 47,04 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 03 Parter 34,71 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 04 Parter 34,71 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 05 Parter 34,71 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 06 Parter 34,77 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 07 Parter 47,04 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 08 Parter 48,70 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Dostępne
ZOBACZ
Apartament 09 1 Piętro 39,77 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 10 1 Piętro 48,72 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 11 1 Piętro 47,04 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 12 1 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 13 1 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 14 1 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 15 1 Piętro 34,77 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 16 1 Piętro 47,04 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 17 1 Piętro 48,70 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 18 1 Piętro 40,41 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 19 2 Piętro 39,77 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 20 2 Piętro 48,72 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 21 2 Piętro 47,04 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 22 2 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 23 2 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 24 2 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 25 2 Piętro 34,77 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 26 2 Piętro 47,04 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 27 2 Piętro 48,70 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 28 2 Piętro 40,41 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 29 3 Piętro 39,77 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 30 3 Piętro 48,72 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 31 3 Piętro 47,04 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 32 3 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 33 3 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 34 3 Piętro 34,71 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 35 3 Piętro 34,77 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 36 3 Piętro 47,04 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 37 3 Piętro 48,70 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 38 3 Piętro 40,41 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
BUDYNEK A
Apartament 01 Parter 49,22 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 02 Parter 36,13 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 03 Parter 35,95 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 04 Parter 60,42 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 05 Parter 55,61 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 11 1 Piętro 48,64 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 12 1 Piętro 49,22 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 13 1 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 14 1 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 15 1 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 16 1 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 17 1 Piętro 53,01 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 21 2 Piętro 48,64 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 22 2 Piętro 49,22 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 23 2 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 24 2 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 25 2 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 26 2 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 27 2 Piętro 53,01 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 31 3 Piętro 48,64 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 32 3 Piętro 49,22 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 33 3 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 34 3 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 35 3 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 36 3 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 37 3 Piętro 53,01 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
BUDYNEK B
Apartament 01 Parter 43,28 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 02 Parter 59,72 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 03 Parter 36,13 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 04 Parter 35,95 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 05 Parter 60,42 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 06 Parter 55,61 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 11 1 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 12 1 Piętro 43,28 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 13 1 Piętro 59,72 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 14 1 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 15 1 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 16 1 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 17 1 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 18 1 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 21 2 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 22 2 piętro 43,28 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 23 2 Piętro 59,72 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 24 2 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 25 2 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 26 2 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 27 2 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 28 2 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 31 3 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 32 3 Piętro 43,28 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 33 3 Piętro 59,72 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 34 3 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 35 3 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 36 3 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 37 3 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 38 3 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
BUDYNEK C
Apartament 01 Parter 55,61 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 02 Parter 60,42 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 03 Parter 35,95 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 04 Parter 34,96 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 05 Parter 35,99 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 06 Parter 46,88 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 07 Parter 46,80 m2 Ogród 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 11 1 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 12 1 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 13 1 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 14 1 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 15 1 Piętro 34,96 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 16 1 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 17 1 Piętro 46,88 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 18 1 Piętro 46,80 m2 Balkon 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 19 1 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 21 2 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 22 2 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 23 2 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 24 2 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 25 2 Piętro 34,96 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 26 2 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 27 2 Piętro 46,88 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 28 2 Piętro 46,80 m2 Balkon 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 29 2 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 31 3 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 32 3 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 33 3 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 34 3 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 35 3 Piętro 34,96 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 36 3 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 37 3 Piętro 46,88 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 38 3 Piętro 46,80 m2 Balkon 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 39 3 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
BUDYNEK D
Apartament 01 Parter 49,22 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 02 Parter 36,13 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 03 Parter 35,95 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 04 Parter 60,42 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 05 Parter 55,61 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 11 1 Piętro 48,64 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 12 1 Piętro 49,22 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 13 1 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 14 1 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 15 1 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 16 1 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 17 1 Piętro 53,01 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 21 2 Piętro 48,64 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 22 2 Piętro 49,22 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 23 2 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 24 2 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 25 2 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 26 2 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 27 2 Piętro 53,01 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 31 3 Piętro 48,64 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 32 3 Piętro 49,22 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 33 3 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 34 3 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 35 3 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 36 3 Piętro 53,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 37 3 Piętro 53,01 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
BUDYNEK E
Apartament 01 Parter 43,28 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 02 Parter 59,72 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 03 Parter 36,13 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 04 Parter 35,95 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 05 Parter 60,42 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 06 Parter 55,61 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 11 1 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 12 1 Piętro 43,28 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 13 1 Piętro 59,72 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 14 1 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 15 1 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 16 1 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 17 1 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 18 1 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 21 2 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 22 2 Piętro 43,28 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 23 2 Piętro 59,72 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 24 2 Piętro 36,13 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 25 2 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 26 2 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 27 2 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 28 2 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 31 3 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 32 3 Piętro 43,28 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 33 3 Piętro 59,72 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 34 3 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 35 3 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 36 3 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 37 3 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 38 3 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
BUDYNEK F
Apartament 01 Parter 55,61 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 02 Parter 60,42 m2 Ogród 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 03 Parter 35,95 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 04 Parter 34,96 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 05 Parter 35,99 m2 Ogród 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 06 Parter 46,88 m2 Ogród 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 07 Parter 46,80 m2 Ogród 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 11 1 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 12 1 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 13 1 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 14 1 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 15 1 Piętro 34,96 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 16 1 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 17 1 Piętro 46,88 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 18 1 Piętro 46,80 m2 Balkon 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 19 1 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 21 2 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 22 2 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 23 2 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 24 2 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 25 2 Piętro 34,96 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 26 2 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 27 2 Piętro 46,88 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 28 2 Piętro 46,80 m2 Balkon 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 29 2 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 31 3 Piętro 53,01 m2 Balkon 5,85 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 32 3 Piętro 55,61 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 33 3 Piętro 60,42 m2 Balkon 8,40 m2 4 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 34 3 Piętro 35,95 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 35 3 Piętro 34,96 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 36 3 Piętro 35,99 m2 Balkon 5,25 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 37 3 Piętro 46,88 m2 Balkon 6,00 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 38 3 Piętro 46,80 m2 Balkon 5,25 m2 3 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Apartament 39 3 Piętro 36,58 m2 Balkon 5,85 m2 2 ZAPYTAJ Zarezerwowane
ZOBACZ
Call Now Button